Mini Playback Show

Je kan alvast een nummer uitzoeken, verzinnen of je het met iemand samen doet en oefenen voor de Mini Playback Show op zaterdag 28 januari. ...

Kienen voor kinderen

Zaterdag 26 november is er een middag kienen voor kinderen van 14:00 uur tot 16:00 uur. Aanmelden kan via deze link. (vervallen) Foto’s   ...

Wijkbarbecue!

Wijkbarbecue op burendag! 24 september van 14:30-18:00 uur. Aanmelden door overmaking € 5,- p.p. op NL93RABO0101838972 van Stichting Wijkplatform Noord-West Venray, o.v.v. de namen van ...

Opening boekenkast

Tijdens de koffie-inloop van vrijdag 19 augustus wordt er een boekenkast feestelijk geplaatst en in gebruik genomen. Wijkbewoners kunnen er naar hartenlust boeken in zetten ...

Knutselen met hout

Kinderen uit West-Midden en Noord-West zijn welkom bij het knutselen met hout in het voedselbos op zaterdag 25 juni. We beginnen om 14:00 uur. Kom ...

Energietoeslag

Bij de koffie-inloop van 3 juni kwam de eenmalige energietoeslag voor lage inkomens uitgebreid ter sprake. Huishoudens kunnen € 400,- of € 800,- ontvangen. U ...

Iedere eerste en derde vrijdag koffie-inloop 10:00-12:00 uur in Den Hoender. Iedere eerste zaterdag zwerfvuil opruimen 10:30 -11:30 uur.
Iedere laatste zaterdag jeugdactiviteit, nu samen met West-Midden.