Idee!

Heb jij ook een fantastisch idee om de wijk voor iedereen leuker, bruisender, leefbaarder, veiliger te maken?
Het Wijkplatform kan jouw idee ondersteunen, de krachten bundelen en ook financieel mogelijk maken.

Het idee moet door een brede groep buurtbewoners gesteund worden. Je voert voor zover mogelijk, de plannen zelf uit, samen met een al dan niet nieuw te vormen werkgroep.

Ingrepen in eigendommen, zoals van de gemeente, Wonen Limburg of particulieren, moeten natuurlijk in nauw overleg en met goedkeuring van de betreffende partijen vorm krijgen.
Klop bij het Wijkplatform aan. Wij kunnen helpen!

Op deze manier heeft de werkgroep verkeer het laatste jaar al heel wat mooie verbeteringen gerealiseerd: waarschuwingsborden, drempels, snelheidsacties, fietsverlichting.

Ook de boekenkast en de wensboom bij Den Hoender zijn resultaten van goede ideeën van bewoners, evenals het speeltoestel in de Barbarastraat en de extra verlichting.

Een grote wens van het Wijkplatform is een nieuw te vormen werkgroep jeugd, die  activiteiten voor de jeugd organiseert en begeleidt

De bestaande werkgroepen zijn op dit moment:
Werkgroep koffie-inloop
Werkgroep zwerfvuil
Werkgroep verkeer
Werkgroep hand-en spandiensten
Werkgroep wijkblad / redactie/ bezorgen/
Werkgroep catering grote evenementen
Werkgroep straatpraat
Werkgroep publiciteit/ website/ Facebook/ persberichten

Er wordt daarnaast een werkgroep moestuin opgericht. Je kunt je daarbij aansluiten door contact op te nemen met talentmakelaar Ruud Crooijmans ruud.crooijmans@wonenlimburg.nl  Op 23 november is er een eerste bijeenkomst, om 19:00 uur in Den Hoender.

Neem contact op met het Wijkplatform via de pagina Contact, of richt je tot één van de bestuursleden.

Nominatie award!

Onze maandelijkse zwerfvuil-actie, die al vanaf 2021 loopt, maakt kans op een duurzaamheidsaward!
Stem op ons en maak door het stemmen kans op één van deze mooie prijzen: overnachting voor 2 personen in een natuurhuisje, duurzame wellnessentree voor 2 personen, diner voor 2 in een vegan restaurant, treinreis voor 2 personen naar Europese bestemming en duurzame wellnessentree voor 2 personen. Klik op deze link om te stemmen
Als je mee wil delen in deze award, kun je elke eerste zaterdag van de maand meehelpen om de wijk schoner te maken! Van harte welkom!

Burendag/barbecue

Kom naar de altijd gezellige barbecue op de burendag 2023!
Aanmelden kan tot 10 september door overmaking van het bedrag € 6,- p.p. op rekening
NL93RABO0101838972 van Stichting Wijkplatform Noord-West Venray.Geef dieetwensen door bij de aanmelding.
De dag wordt georganiseerd door Wijkplatform en Wijkcentrum samen!
Foto’s

Kennis maken met burgemeester Michiel Uitdehaag

In zijn kennismakingsronde langs alle dorpen en buurten heeft burgemeester Michiel Uitdehaag een bezoek gebracht aan de wijk Noord-West. Vertegenwoordigers van het Wijkplatform, Wijkcentrum Den Hoender, Kleurrijk West, De Huiskamer van het St.Joriskwartier, De Hoge Beek en De Tol hebben zich voorgesteld in korte presentaties, waarbij de 14-jarige Salar van Kleurrijk West veel bewondering oogstte. Elke spreker overhandigde de burgemeester een stuk van een puzzel, waar een kaart van de wijk op afgebeeld stond. De gezellige middag in ongedwongen sfeer, met naast de vertegenwoordigers nog veel meer wijkbewoners werd afgesloten met heerlijke soep.

► Foto’s

Straatpraat St.Barbarastraat

Onder grote belangstelling is zaterdag 10 juni de speelplaats geopend tijdens de gezellige straatpraat!
Op initiatief van Peter Reijnders is er een mooi speeltoestel geplaatst. Het waarschuwingsbord voor het verkeer is ook door Peter ontworpen en onthuld.
Anneke Brits van de gemeente bedankte Peter met een cadeautje. Ook Wonen Limburg was vertegenwoordigd. Aan de totstandkoming van dit project hebben beide veel bijgedragen. Ook is dank verschuldigd aan “Ik begin” voor de opschriften op de borden.
De organisatie Kleurrijk West was aanwezig, om verhalen te verzamelen voor “op de sokkel” en stokroosplantjes weg te geven.
Het was een buitengewoon gezellige en warme ochtend.
► Klik hier voor de fotoreportage.
 

Wensbomen

Een wensboom was op zichzelf al een wens van wijkbewoonster Willeke. In het voorjaar zijn twee wensbomen geplaatst en onlangs is deze leuke plek compleet gemaakt met een “huisje” waar iedereen zijn/haar idee in kan doen. Het is mooi geworden! Met dank aan Wonen Limburg!

Openbare jaarvergadering

Donderdag 20 april vindt de openbare jaarvergadering plaats van het Wijkplatform Noord-West. Alle wijkbewoners zijn welkom. 20:00 uur, in Den Hoender, Ursulastraat 2 .

Vossenjacht afgelast

Ben jij net zo sluw als een echte vos? Denk jij alle vossen te kunnen vinden?  De vossenjacht is helaas afgelast, wegens te weinig aanmeldingen.

Enquête

De uitslag van de enquête over het wijkblad is bekend. Er zijn 102 formulieren ingeleverd. De scores zijn hoog en positief.
89% geeft een rapportcijfer van 8 of hoger! 65 lezers lezen het blad van kaft tot kaft.
Wijknieuwtjes en interviews zijn populair.
De meesten bewaren het blad (tot de volgende uitgave).
Bezoek aan de website is echter teleurstellend. Hieronder de hele uitslag. (klik voor grotere weergave)
De redactie (Charles van den Berg, Theo van de Laar, Jeltje Cals) is blij met dit positieve resultaat en blijft zich inspannen om een mooi wijkblad te maken. Dank aan allen die de enquête hebben ingevuld!