Vernieuwd bestuur Wijkplatform Noord-West

Vernieuwd bestuur

Beste wijkbewoners,

Wij willen iedereen graag laten weten dat Wijkplatform Noord-West een vernieuwd bestuur heeft gekregen. Het bestuur bestaat uit voorzitter Lilian Jans-Beken, penningmeester Theo Vandelaar en bestuurslid Mari Pelzer. Inmiddels heeft het nieuwe bestuur samengezeten en heeft een aantal punten besproken over de voortgang van het wijkplatform. Het merendeel zal blijven zoals het was. De werkgroepen die vanuit het wijkplatform zijn ontstaan, gaan verder zoals voorheen. Wat goed is, moet je vooral niet veranderen.

Het wijkblad van mei en juni 2024 is niet uitgekomen. Tijdens het overleg hebben we nog eens goed naar deze activiteit gekeken en de kosten van het wijkblad zijn zo hoog geworden, dat het niet langer rendabel is om deze bij iedereen in de brievenbus te doen. De activiteiten en het nieuws van alle organisaties en wooneenheden staan iedere week op heel veel plekken. Denk aan de kabelkranten, de Peel & Maas, social media, websites en de posters op diverse plekken in de wijk. Tel daar de mond-tot-mondreclame bij op en de activiteiten krijgen al de nodige aandacht.

Als extra service wil het wijkplatform een maandelijkse digitale nieuwsbrief aanbieden waarin u op de hoogte blijft van het nieuws van het wijkplatform en onze werkgroepen. Ook andere organisaties en de wooneenheden mogen hun activiteiten en nieuws aanleveren zoals altijd via redactie@wijkplatformnoordwest.nl. Wij nemen dat dan mee in deze nieuwsbrief. U kunt zich hiervoor inschrijven via onze website https://www.wijkplatformnoordwest.nl.

Hartelijke groeten,
Lilian, Theo en Mari

Werkgroep Moestuin

De Werkgroep Moestuin nodigt u  uit  voor een bijeenkomst om het idee van een gemeenschappelijke moestuin in de buurt Noord-West toe te lichten. De locatie betreft het voormalig trapveldje aan de Pastoor van der Gaetstraat.

Een moestuin kan niet alleen groenten, fruit of bloemen voortbrengen, maar ook gemeenschapszin en verbondenheid tussen buren versterken.

De bewonersavond is op:
woensdag 27 maart om 19:00 uur bij het wooncomplex: Het Schuttersveld aan de Bergweg 2.

De volgende onderwerpen komen aan bod:

*Presentatie van het moestuin initiatief. Hierin bespreken we het doel, de voordelen en het proces van het opzetten van de moestuin.

*Ideeën uitwisselen: We moedigen alle buurtbewoners aan om hun ideeën, suggesties en eventuele zorgen met betrekking tot het moestuinproject te delen.

*Volgende stappen: We bespreken hoe we samen kunnen werken om dit initiatief te doen slagen en hoe we de praktische aspecten aanpakken.

We hopen op een grote opkomst van buurtbewoners, want uw betrokkenheid en input dragen bij in het succes van dit project.
Ook als u niet van plan bent actief deel te nemen, bent u van harte welkom.
Bent u verhinderd, maar heeft u wel interesse in het initiatief, laat het ons dan weten via moestuin@wijkplatformnoordwest.nl
We houden u op de hoogte van de voortgang en de toekomstige bijeenkomsten.

Buurtmiddag

De gemeente Venray organiseert samen met de werkgroep Verkeer Noord-West een buurtmiddag! Deze gezellige middag is o.a. gekoppeld aan een verkeerscampagne waarbij positieve gedragsverandering centraal staat. Samen maken we onze buurt verkeersveiliger!
Zaterdag 16 maart vanaf 14:00 uur. Wijkcentrum Den Hoender, Ursulastraat 2.

Bekijk hier de foto’s

Paasbrunch

Zaterdag 23 maart van 12:00 tot 14:00 uur. Toegang € 6,- p.p. Aanmelden kan door overmaking van het bedrag op rekening NL93RABO0101838972 van Stichting Wijkplatform Noord-West Venray. Wees er op tijd bij. Beperkt aantal plaatsen.
De paasbrunch wordt georganiseerd door Wijkcentrum Den Hoender en Wijkplatform samen.
Laatste nieuws van 1 maart: De paasbrunch is volgeboekt.

Foto’s

Nieuwjaarstreffen

Samen met Wijkcentrum Den Hoender organiseren wij een Nieuwjaarstreffen voor alle wijkbewoners van de wijk Noord-West. Zet dit in uw agenda! Het wordt heel gezellig met muzikale medewerking van Jan Hendriks oftewel G’woon Jan.
Foto’s

Idee!

Heb jij ook een fantastisch idee om de wijk voor iedereen leuker, bruisender, leefbaarder, veiliger te maken?
Het Wijkplatform kan jouw idee ondersteunen, de krachten bundelen en ook financieel mogelijk maken.

Het idee moet door een brede groep buurtbewoners gesteund worden. Je voert voor zover mogelijk, de plannen zelf uit, samen met een al dan niet nieuw te vormen werkgroep.

Ingrepen in eigendommen, zoals van de gemeente, Wonen Limburg of particulieren, moeten natuurlijk in nauw overleg en met goedkeuring van de betreffende partijen vorm krijgen.
Klop bij het Wijkplatform aan. Wij kunnen helpen!

Op deze manier heeft de werkgroep verkeer het laatste jaar al heel wat mooie verbeteringen gerealiseerd: waarschuwingsborden, drempels, snelheidsacties, fietsverlichting.

Ook de boekenkast en de wensboom bij Den Hoender zijn resultaten van goede ideeën van bewoners, evenals het speeltoestel in de Barbarastraat en de extra verlichting.

Een grote wens van het Wijkplatform is een nieuw te vormen werkgroep jeugd, die  activiteiten voor de jeugd organiseert en begeleidt

De bestaande werkgroepen zijn op dit moment:
Werkgroep koffie-inloop
Werkgroep zwerfvuil
Werkgroep verkeer
Werkgroep hand-en spandiensten
Werkgroep wijkblad / redactie/ bezorgen/
Werkgroep catering grote evenementen
Werkgroep straatpraat
Werkgroep publiciteit/ website/ Facebook/ persberichten

Er wordt daarnaast een werkgroep moestuin opgericht. Je kunt je daarbij aansluiten door contact op te nemen met talentmakelaar Ruud Crooijmans ruud.crooijmans@wonenlimburg.nl  Op 23 november is er een eerste bijeenkomst, om 19:00 uur in Den Hoender.

Neem contact op met het Wijkplatform via de pagina Contact, of richt je tot één van de bestuursleden.

Nominatie award!

Onze maandelijkse zwerfvuil-actie, die al vanaf 2021 loopt, maakt kans op een duurzaamheidsaward!
Stem op ons en maak door het stemmen kans op één van deze mooie prijzen: overnachting voor 2 personen in een natuurhuisje, duurzame wellnessentree voor 2 personen, diner voor 2 in een vegan restaurant, treinreis voor 2 personen naar Europese bestemming en duurzame wellnessentree voor 2 personen. Klik op deze link om te stemmen
Als je mee wil delen in deze award, kun je elke eerste zaterdag van de maand meehelpen om de wijk schoner te maken! Van harte welkom!

Burendag/barbecue

Kom naar de altijd gezellige barbecue op de burendag 2023!
Aanmelden kan tot 10 september door overmaking van het bedrag € 6,- p.p. op rekening
NL93RABO0101838972 van Stichting Wijkplatform Noord-West Venray.Geef dieetwensen door bij de aanmelding.
De dag wordt georganiseerd door Wijkplatform en Wijkcentrum samen!
Foto’s

Kennis maken met burgemeester Michiel Uitdehaag

In zijn kennismakingsronde langs alle dorpen en buurten heeft burgemeester Michiel Uitdehaag een bezoek gebracht aan de wijk Noord-West. Vertegenwoordigers van het Wijkplatform, Wijkcentrum Den Hoender, Kleurrijk West, De Huiskamer van het St.Joriskwartier, De Hoge Beek en De Tol hebben zich voorgesteld in korte presentaties, waarbij de 14-jarige Salar van Kleurrijk West veel bewondering oogstte. Elke spreker overhandigde de burgemeester een stuk van een puzzel, waar een kaart van de wijk op afgebeeld stond. De gezellige middag in ongedwongen sfeer, met naast de vertegenwoordigers nog veel meer wijkbewoners werd afgesloten met heerlijke soep.

► Foto’s