Enquête

De uitslag van de enquête over het wijkblad is bekend. Er zijn 102 formulieren ingeleverd. De scores zijn hoog en positief.
89% geeft een rapportcijfer van 8 of hoger! 65 lezers lezen het blad van kaft tot kaft.
Wijknieuwtjes en interviews zijn populair.
De meesten bewaren het blad (tot de volgende uitgave).
Bezoek aan de website is echter teleurstellend. Hieronder de hele uitslag. (klik voor grotere weergave)
De redactie (Charles van den Berg, Theo van de Laar, Jeltje Cals) is blij met dit positieve resultaat en blijft zich inspannen om een mooi wijkblad te maken. Dank aan allen die de enquête hebben ingevuld!