Leden

Voorzitter: vacant
Penningmeester: vacant
Secretaris: vacant
Webmaster en redactie wijkblad: vacant
Lid: vacant

Naast het bestuur zijn er diverse werkgroepen die vele taken uitvoeren
Werkgroep koffie-inloop
Werkgroep zwerfvuil
Werkgroep verkeer
Werkgroep hand-en spandiensten
Werkgroep wijkblad / redactie/ bezorgen/
Werkgroep catering grote evenementen
Werkgroep straatpraat
Werkgroep moestuin
Werkgroep publiciteit/ website/ Facebook/ persberichten
Heb je ook een fantastisch idee om de wijk voor iedereen leuker, bruisender, leefbaarder, veiliger te maken? Lees verder
Het wijkplatform wordt ondersteund door Anneke Brits van de gemeente Venray en Stephan Bogdanski van Synthese, beide ook lid van het wijkteam.