Leden

Theo van de Laar – penningmeester en redactie wijkblad
Jeltje Cals – webmaster en redactie wijkblad
Mari Pelzer – lid
Naast het bestuur zijn er diverse werkgroepen die vele taken uitvoeren

Werkgroep koffie-inloop
Werkgroep zwerfvuil
Werkgroep verkeer
Werkgroep hand-en spandiensten
Werkgroep wijkblad / redactie/ bezorgen/
Werkgroep catering grote evenementen
Werkgroep straatpraat
Werkgroep publiciteit/ website/ Facebook/ persberichten

Heb je ook een fantastisch idee om de wijk voor iedereen leuker, bruisender, leefbaarder, veiliger te maken? Lees verder

Het wijkplatform wordt ondersteund door Anneke Brits van de gemeente Venray en Stephan Bogdanski van Synthese, beide ook lid van het wijkteam.