Leden

Leden  en taken Wijkplatform Noord-West

Gerard Karels – voorzitter
Theo van de Laar – penningmeester en redactie wijkblad
Sam van de Vorle – secretariaat en werkgroep jeugdactiviteiten
Jeltje Cals – webmaster en redactie wijkblad
Anneke Beekers – lid
Mari Pelzer – lid
Willeke Heldens – lid
Het wijkplatform wordt ondersteund door Anneke Brits van de gemeente Venray en Stephan Bogdanski van Synthese, beide ook lid van het wijkteam.