Leden

Leden  en taken Wijkplatform Noord-West

Gerard Karels – voorzitter
Theo Van de Laar – penningmeester en redactie wijkblad
Sam Van De Vorle – secretariaat en werkgroep jeugdactiviteiten
Jeltje Cals – webmaster en redactie wijkblad
Anneke Beekers – lid
Het wijkplatform wordt ondersteund door Ingrid van Cleef van de gemeente Venray en Stephan Bogdanski van Synthese, beide ook lid van het wijkteam.