Openbare jaarvergadering

Beste wijkbewoner,

Hierbij wordt u van harte uitgenodigd voor de openbare jaarvergadering van het Wijkplatform, die gehouden wordt op

donderdag 21 april om 20:00 uur in Den Hoender

Agenda

Welkom
Jaarverslag 2021
Financieel jaarverslag 2021
De wijk aan het roer
Nieuwe activiteiten op de rol
Inventarisatie van meer ideeën
Afsluiting.

Aansluitend: napraten en gezellig samenzijn.

Wij hopen op een grote opkomst en dito belangstelling voor het werk van het Wijkplatform.

Graag tot dan.
Bestuur Wijkplatform Noord-West Venray