Vernieuwd bestuur Wijkplatform Noord-West

Vernieuwd bestuur

Beste wijkbewoners,

Wij willen iedereen graag laten weten dat Wijkplatform Noord-West een vernieuwd bestuur heeft gekregen. Het bestuur bestaat uit voorzitter Lilian Jans-Beken, penningmeester Theo Vandelaar en bestuurslid Mari Pelzer. Inmiddels heeft het nieuwe bestuur samengezeten en heeft een aantal punten besproken over de voortgang van het wijkplatform. Het merendeel zal blijven zoals het was. De werkgroepen die vanuit het wijkplatform zijn ontstaan, gaan verder zoals voorheen. Wat goed is, moet je vooral niet veranderen.

Het wijkblad van mei en juni 2024 is niet uitgekomen. Tijdens het overleg hebben we nog eens goed naar deze activiteit gekeken en de kosten van het wijkblad zijn zo hoog geworden, dat het niet langer rendabel is om deze bij iedereen in de brievenbus te doen. De activiteiten en het nieuws van alle organisaties en wooneenheden staan iedere week op heel veel plekken. Denk aan de kabelkranten, de Peel & Maas, social media, websites en de posters op diverse plekken in de wijk. Tel daar de mond-tot-mondreclame bij op en de activiteiten krijgen al de nodige aandacht.

Als extra service wil het wijkplatform een maandelijkse digitale nieuwsbrief aanbieden waarin u op de hoogte blijft van het nieuws van het wijkplatform en onze werkgroepen. Ook andere organisaties en de wooneenheden mogen hun activiteiten en nieuws aanleveren zoals altijd via redactie@wijkplatformnoordwest.nl. Wij nemen dat dan mee in deze nieuwsbrief. U kunt zich hiervoor inschrijven via onze website https://www.wijkplatformnoordwest.nl.

Hartelijke groeten,
Lilian, Theo en Mari