Uitslag enquête

Hartelijk dank aan iedereen die de enquête heeft ingevuld!  Er zijn in mei 1000 enquêtes verspreid en 111 ingeleverd.
De enquête is veelal door de oudere generatie ingeleverd (55 +). Het grote merendeel is tevreden in de wijk en voelt zich dan ook veilig, wel geeft een groot deel aan dat ze soms verkeersoverlast hebben door voertuigen die harder rijden dan toegestaan. Meer dan de helft geeft aan dat de hondenpoep op de stoep voor overlast zorgt. De meeste mensen in de wijk stemmen voor een supermarkt in de wijk. Wat betreft de kinderactiviteiten is de opkomst erg laag, hier is door bewoners die de enquête hebben in gevuld dan ook geen behoefte aan.

aantal %
Man of vrouw: man: 47 42%
vrouw: 64 58%
Leeftijd: 18 tot 25 jaar 1 1%
25 tot 35 jaar 6 5%
35 tot 45 jaar 6 5%
45 tot 55 jaar 11 10%
55 en ouder 87 78%
Gezinssamenstelling: alleenstaand zonder kinderen 44 40%
alleenstaand met kinderen 12 0%
gehuwd zonder kinderen 32 29%
gehuwd met kinderen 19 17%
niks ingevuld 4 4%
Tevreden met de wijk zeer ontevreden 3 3%
ontevreden 10 9%
neutraal 30 27%
tevreden 64 58%
zeer tevreden 4 4%
Veilig op straat niet veilig 7 6%
soms veilig 25 23%
veilig 75 68%
erg veilig 4 4%
Overlast verkeer erg veel overlast 15 14%
soms overlast 59 53%
nooit overlast 37 33%
Hondenpoep erg veel overlast 22 20%
soms overlast 50 45%
nooit overlast 39 35%
Meedoen activiteiten ja 37 33%
nee 69 62%
niets ingevuld 5
Vrijwilliger zijn ja lijkt me leuk 5 5%
soms, afhankelijk van de activiteit 35 32%
nee, nooit 71 64%
Activiteit 12 tot 18 jaar ja 14 13%
nee 61 55%
geen hokje aangekruisd 34 31%
ook jongere kids 2 2%
Supermarkt in school ja, erg fijn een supermarkt 73 66%
nee, liever geen supermarkt 33 30%
geen idee of niets ingevuld 5 5%

 

In grafieken: