Wijkbarbecue/burendag

Zaterdag 25 september wordt de wijkbarbecue gehouden in en rond wijkcentrum Den Hoender.
Jong en oud worden uitgenodigd om met elkaar te eten, drinken en vooral kletsen. Een goede buur is beter dan een verre vriend… De kinderen kunnen zich uitleven op een springkussen, kleuren en krijten. Ook zijn er deze middag oude foto’s van Venray en de wijk te bekijken.
Toegang volwassenen € 6,- voor 4 keer vlees en 4 consumpties.
Kinderen € 3,- voor 2 keer vlees en 2 consumpties.
Aanmelden vóór 18 september door een e-mail te sturen naar denhoender@ziggo.nl met opgave van naam, aantal personen en eventueel dieetwensen. Maak het bedrag over op NL 89 RABO 015 39 46 377 tnv Stichting Wijkcentrum Noord-West.
De wijkbarbecue wordt georganiseerd door Wijkcentrum Den Hoender en het Wijkplatform en duurt van 14:30 tot 18:30 uur.