Wijkbarbecue!

Wijkbarbecue op burendag! 24 september van 14:30-18:00 uur. Aanmelden door overmaking € 5,- p.p. op NL93RABO0101838972 van Stichting Wijkplatform Noord-West Venray, o.v.v. de namen van de deelnemers.