Burendag/barbecue

Kom naar de altijd gezellige barbecue op de burendag 2023!
Aanmelden kan tot 10 september door overmaking van het bedrag € 6,- p.p. op rekening
NL93RABO0101838972 van Stichting Wijkplatform Noord-West Venray.Geef dieetwensen door bij de aanmelding.
De dag wordt georganiseerd door Wijkplatform en Wijkcentrum samen!
Foto’s