Idee!

Heb jij ook een fantastisch idee om de wijk voor iedereen leuker, bruisender, leefbaarder, veiliger te maken?
Het Wijkplatform kan jouw idee ondersteunen, de krachten bundelen en ook financieel mogelijk maken.

Het idee moet door een brede groep buurtbewoners gesteund worden. Je voert voor zover mogelijk, de plannen zelf uit, samen met een al dan niet nieuw te vormen werkgroep.

Ingrepen in eigendommen, zoals van de gemeente, Wonen Limburg of particulieren, moeten natuurlijk in nauw overleg en met goedkeuring van de betreffende partijen vorm krijgen.
Klop bij het Wijkplatform aan. Wij kunnen helpen!

Op deze manier heeft de werkgroep verkeer het laatste jaar al heel wat mooie verbeteringen gerealiseerd: waarschuwingsborden, drempels, snelheidsacties, fietsverlichting.

Ook de boekenkast en de wensboom bij Den Hoender zijn resultaten van goede ideeën van bewoners, evenals het speeltoestel in de Barbarastraat en de extra verlichting.

Een grote wens van het Wijkplatform is een nieuw te vormen werkgroep jeugd, die  activiteiten voor de jeugd organiseert en begeleidt

De bestaande werkgroepen zijn op dit moment:
Werkgroep koffie-inloop
Werkgroep zwerfvuil
Werkgroep verkeer
Werkgroep hand-en spandiensten
Werkgroep wijkblad / redactie/ bezorgen/
Werkgroep catering grote evenementen
Werkgroep straatpraat
Werkgroep publiciteit/ website/ Facebook/ persberichten

Er wordt daarnaast een werkgroep moestuin opgericht. Je kunt je daarbij aansluiten door contact op te nemen met talentmakelaar Ruud Crooijmans ruud.crooijmans@wonenlimburg.nl  Op 23 november is er een eerste bijeenkomst, om 19:00 uur in Den Hoender.

Neem contact op met het Wijkplatform via de pagina Contact, of richt je tot één van de bestuursleden.