Kerstbrunch

Op zondag 18 december wordt een kerstbrunch gehouden voor wijkbewoners.
Een mooie gelegenheid om elkaar weer te ontmoeten.
Tijd: 12:00 – 14:00 uur
Aanmelden kan door overmaking van € 4,- p.p. op rekening
NL93RABO0101838972 van Stichting Wijkplatform Noord-West Venray met vermelding van voor- en achternamen van de deelnemers.
Plaats: Wijkcentrum Den Hoender
Deze kerstbrunch is volgeboekt.