Milieudag

De Wereld Milieudag op zaterdag 5 juni is een goede aanleiding om de wijk schoon te maken. Lege blikjes frisdrank, achteloos weggegooide sigarettenpeuken, achtergelaten plastic tassen, weggewaaide mondkapjes en papieren en plastic verpakkingen, het hoort allemaal niet op straat.
Grootouders, ouders en kinderen kunnen meedoen. Geef als ouders het goede voorbeeld aan je kinderen. Een actie als deze maakt je er ook bewust van dat je zelf niet zomaar iets in de openbare ruimte moet weggooien. Iedereen heeft er plezier van als de wijk er schoon op staat! Aanmelden kan via dit formulier.(aanmeldingen gesloten). We beginnen om 13:00 uur bij Den Hoender.
Na het opruimen, rond 14:00 uur,  komen vijf studenten van de HAN vertellen welke mooie plannen ze voor de wijk bedacht hebben. Deze plannen worden voorgelegd aan de gemeente.
Deze studenten hebben de wijk goed bekeken en interviews gehouden met bewoners. Iedereen is welkom voor koffie, thee, vlaai, op de Bevrijdingsweg!


De opruimdag is bijzonder goed verlopen. Dankzij de inzet van de wijkbewoners die kwamen helpen en de enthousiaste ontvangst door studenten van de HAN. Na afloop werd het ook nog héél gezellig in de Bevrijdingsweg, waar de studenten trakteerden op vlaai voor iedereen. De studenten hebben de afgelopen periode de wijk goed bekeken en interviews gehouden met bewoners. Ook vandaag werden ideeën en meningen van wijkbewoners gevraagd. De plannen die daaruit voortkomen, worden voorgelegd aan de gemeente.
Er was ook een bankje om met mozaïek te versieren en iedereen kreeg een bankje als sleutelhanger mee. Verschillende wijkbewoners presenteerden spontaan eigen hapjes. Er zijn veelbelovende nieuwe contacten gelegd. Wethouder Anne Thielen kwam belangstellend langs en droeg letterlijk haar steentje bij aan de “Social Sofa”.