Corona

Corona maatregelen hebben natuurlijk ook het Wijkcentrum getroffen. In september hopen we weer aangepast op te kunnen starten.
Naar verwachting kan de koffie-inloop ochtend van vrijdag 4 september doorgang vinden.