Nieuw

Dit is een nieuwe website voor Wijkplatform Noord-West Venray. Inhoudelijk nog niet klaar! Wel zijn er al meer dan honderd foto’s te bekijken. Staat uw...

Wijkteam

Vanwege corona is er nog geen wekelijks spreekuur in Den Hoender. We zijn natuurlijk wel gewoon bereikbaar per telefoon: 0478-523 333 en per mail. We...

Uitslag enquête

Hartelijk dank aan iedereen die de enquête heeft ingevuld!  Er zijn in mei 1000 enquêtes verspreid en 111 ingeleverd. De enquête is veelal door de...

Corona

Corona maatregelen hebben natuurlijk ook het Wijkcentrum getroffen. In september hopen we weer aangepast op te kunnen starten. Naar verwachting kan de koffie-inloop ochtend van...

Iedere eerste en derde vrijdag koffie-inloop 10:00-12:00 uur in Den Hoender. Iedere eerste zaterdag zwerfvuil opruimen 10:30 -11:30 uur.